1 НОЕМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКИТЕ БУДИТЕЛИ
2013-10-31 | T+ | T- |

Днес отдаваме почит на онези скромни, но горди и твърди българи, които без умора, без жалене на сили и средства, без страх от затвора, студа, глада, смъртта, чужди на суетата, работиха неуморно, отдавайки живота си за свобода, независимост, своя писменост, език, единна вяра и независима църква на понятен роден език, училища и широка просветна дейност, култура, наука, отстояване на своите ценности.

Техният светъл пример води и нас, за да бъдем хора и да не забравяме кое е ценното в живота.

Поклон пред патриотизма, делото и чистотата на българските будители!

Днес всеки от нас трябва пред тяхната святост да се обърне към съвестта си и да си направи равносметка, за да можем да чуваме по-ясно заветите им.

Българите имат нужда от своите будители и сега.