АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ ОТ ФОЛКЛОРНИ ЕЛЕМЕНТИ, Теодора Иванова, Лилиана Индрие, Геновева Милушева
2019-12-17 | T+ | T- |

Резюме: В текстилния и модния дизайн едно от основните средства за оформяне на изделието е цветът. Съществуващите методики за приложение на цветове от елементи на носии не са напълно систематизирани. Отсъствието на такъв анализ би довело до увеличаване на грешките в измерването през прилагането на тези методи в практически цветови анализи на елементи от носии. Този анализ е целта на настоящата работа. Цветовете на елементите от носия са измерени с видео камера на мобилно устройство. Направен е анализ на данни от анкетно проучване върху предпочитанията на потребителите за текстилни десени с различни цветови комбинации от получените цветове. Резултатите показват, че цветовете на елементи от носия са предпочитани от потребителите и могат да бъдат използвани при проектирането на съвременни текстилни тъкани за облекло и интериорен дизайн.

Ключови думи: Носия, цветове, Клъстерен анализ, Анализ на главните компоненти, текстилен и интериорен дизайн

6. Литература

[1] Baycheva, S. (2016). Application of devices of measurement of color in analysis of food products. Innovation and entrepreneurship – Applied scientific journal, 4 (4), pp. 43-59. ISSN 1314-9253

[2] Contrasting colors algorithm, http://gamedev.stackexchange.com/questions/38536/given-a-rgb-color-x-how-to-find-the-most-contrasting-color-y (available on 23.06.2019)

[3] Digital Fabrics, https://www.digitalfabrics.com.au/custom-fabric/?fbclid=IwAR1P30w-mcumHZLtT4uj_L6xj7Zu1I6KTM-UuRpqOe9K6Me3xpdcCtX2Dck# (available on 08.02.2019)

[4] Dineva, P. (2016). Design of Asymmetric Ladies’ Dresses with 3D Elements. Annals of the University of Oradea. Fascicle of Textiles, Leatherwork, 17 (2), ISSN 1843-813Х.

[5] Elnashar, E., S. Baycheva, Z. Zlatev, P. Boneva. (2017). Transfer of colors from Traditional costume to modern textiles. Innovation and entrepreneurship, 5 (3), pp. 127-137. ISSN 1314-9253

[6] Elnashar, E., Z. Zlatev, Ö. ??mal, G. Mahale. (2017). Bulgarian national folk elements for the contemporary fashion. Innovation and entrepreneurship, 5 (2), pp. 78-88. ISSN 1314-9253

[7] Ivanov, M. (2016). Modern methods for intelligent data analysis. Working Paper. NBU Scientific Electronic Archive, Sofia. (in Bulgarian)

[8] Kertakova, M. (2014). Conceptual dimensions of the historical costume of the nineteenth century and its implication in contemporary fashion. PhD thesis, Sofia. (in Bulgarian)

[9] Mladenov, M. (2015). Complex assessment of food products quality using colour image, spectral and hyperspectral analyses. Monography, Academic publishing centre of University of Ruse, Ruse. (In Bulgarian)

[10] Paleva-Kadiyska, B., E. Blagova, P. Dineva. (2018). Methodology of constructing and manufacturing a 3D twisted decorative clothing element. World Science, vol. 2, No. 4(32), pp. 19-22. ISSN 2413-1032

[11] Shivacheva, G., V. Nedeva. (2016). Methods for Teaching Programming Using Virtual Laboratory. Proceedings of the 11th International conference on virtual learning (ICVL), Romania, pp. 92-98.

[12] Yankova, V. (2014). Images of the past Tatars in Lithuania and Poland. Dialogue with time – Intellectual history review, vol. 47, pp.189-204. (in Russian)

[13] Zlatev, Z., G. Shivacheva, A. Dimitrova. (2014). Recognition of object areas of foodstuffs with document camera by colorimetric methods. Proceedings of University of Rousse, vol. 54, ser. 10.2, pp. 173-177.

[14] Zlatev, Z., J. Ilieva. (2015). Design of textile patterns by using colors from the bulgarian national costumes. Applied research on technics, technology end education (ARTTE), 3 (4), pp. 309-316.

[15] Zlatev, Z., L. Indrie, J. Ilieva, T. Ivanova. (2019). Analysis on colors of folk costume and their application in contemporary textile design. Annals of the university of Oradea Fascicle of textiles, leatherwork, 20 (1), pp. 125-130.

Контакти

маг. инж. Теодора Иванова - Тракийски университет, Факултет Техника и технологии, Ямбол, e-mail: tedityy1708@abv.bg

доц. д-р инж. Лилиана Индрие - Университет на Орадея, Факултет Енергийно инженерство и индустриален мениджмънт, Катедра Текстил – кожи и индустриален мениджмънт; B. St. Delavrancea Str., No. 4, 410058, Орадея, Румъния, e-mail: liliindrie@yahoo.com

маг. инж. Геновева Милушева, докторант - Русенски университет, Факултет Електротехника, електроника и автоматика; Катедра Телекомуникации; гр. Русе 7017, ул. Студентска № 8, e-mail: g_milusheva@abv.bg