АНАЛИЗ НА ТРИКОТАЖНОТО ОБЛЕКЛО ЗА ПЕРИОДА 2009-2019, Петя Динева
2019-06-01 | T+ | T- |

Резюме: В статията на автора се изследва съвременната мода с характеристики на бъдещето с удивителна, нова пластична визия, изграждаща нова система от образи. В статията е представен анализ на последните модни сезони на утвърдени фирми и дизайнери, заключения и таблици, свързани с прогнози в по-широк мащаб и новаторство в трикотажната мода - в нарушение на традициите. Вдъхновението на автора е в търсенето на имиджовата система с идея и талант за разработване на окончателни решения.

Ключови думи: Трикотажна мода, пластичен стил, силуетни форми, цветове

4. Литература

[1] Dimitrova-Popska, P. A. (2007). The avant-garde knitwear fashion". Textiles and Clothing, issue. 2/2007, ISSN1310-912X, pp.2-4 (in Bulgarian)

[2] Dimitrova, P. (2011). Two-Century Fashion. Krisan-C. (in Bulgarian)

[3] Evtimova, M. (2010). Interpretations in Color. Color Group Bulgaria. ISBN 978-954-92092-5-9 (in Bulgarian)

[4] Evtimova, M. (2013). Experimental Methods and Techniques. TU-Sofia. ISBN 978-619-167-053-6 (in Bulgarian)

[5] Dimitrova, P., G. Dolapchieva. (2007). Design of Women's Apparel. TC Yambol. ISBN: 978-954-9999-55-6 (in Bulgarian)

[6] Dolapchieva, G.(1999). Research on Some Distortion Metrics from a Group of Knitwear for Linen. First General Textile Conference 99, Sofia, 8-9 October 1999, pp.96-98. (in Bulgarian)

Контакти

ас. инж. Петя Динева

Тракийски университет–Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол

e-mail: petya.dineva@trakia-uni.bg