ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЛАСТИЧНИЯ СТИЛ В ДИЗАЙНА НА ДАМСКО ГОРНО ОБЛЕКЛО В ПЕРИОДА ОТ 2008 ДО 2018 ГОДИНА, Петя Динева, Пенка Димитрова, Румен Русев
2019-03-09 | T+ | T- |

Резюме: Статията проследява развитието на пластичния стил в дамското горно облекло за десет годишен период. Изменението на силуетните форми, използваните декоративни и конструктивни линии, както и пластичните елементи участващи в композициите, имат съществено значение в разпределението и организирането на структурата на облеклото.

Ключови думи: Fashion design, ladies clothing, plastic style, constructive lines

5. Литература

[1] Dimitrova P., The Border Fashion of Two Centuries, Sofia, "Krisan-C, 2012, ISBN: 978-954-8655-33-0 (in Bulgarian)

[2] Dimitrova P., G. Dolapchieva, Women's Clothing Design, Thrakia University, Technical College, 2007, ISBN: 978-954-9999-55-6 (in Bulgarian)

[3] Fall 2008, http://www.vogue.com (available on 05.03.2017)

[4] Fall 2009, http://www.vogue.com (available on 12.03.2017)

[5] Fall 2010, http://www.vogue.com (available on 18.04.2017)

[6] Fall 2011, http://www.vogue.com (available on 12.05.2017)

[7] Fall 2012, http://www.vogue.com (available on 11.07.2017)

[8] Fall 2013, http://www.vogue.com (available on 17.08.2017)

[9] Fall 2014, http://www.vogue.com (available on 22.09.2017)

[10] Fall 2015, http://www.vogue.com (available on 01.11.2017)

[11] Fall 2016, http://www.vogue.com (available on 12.12.2017)

[12] Fall 2017, http://www.vogue.com (available on 07.01.2018)

Контакти

ас. инж. Петя Динева

Тракийски университет–Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол

e-mail: petya.dineva@trakia-uni.bg

проф. д-р Пенка Димитрова

 Технически университет – София, e-mail: penkaangelinova@abv.bg

доц. д-р инж. Румен Русев

Тракийски университет–Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

e-mail: roussev_r@abv.bg