ОТКРИВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ПРИМЕСИ В ОВЧА ВЪЛНА ЧРЕЗ ТЕХНИКИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ, Янка Михайлова, Татjана Павлова, Мария Георгиева-Николова
2018-12-14 | T+ | T- |

Резюме: Важна операция е почистването на вълната от растителни примеси тъй като те създават трудности при преденето на вълната – например, повреждат дарачните гарнитури, при боядисване се оцветяват със същия цвят като вълната. Тези странични примеси остават в преждата на готовите дрехи и рязко понижава тяхното качество. В настоящата работа са селектирани информативни цветови признаци за откриване на странични примеси в овча вълна. Установено е, че подходящ признак за отделяне на примеси е b (Lab) цветовата компонента, по който могат да се отделят примеси от растителен произход, опаковъчни материали и части от насекоми.

Ключови думи: Овча вълна, Странични примеси, Цветови компоненти

5. Литература

[1] Bartle, C., C. Kroger, J. West. (2004). New uses of X-ray transmission techniques in the animal-based industries. Radiation Physics and Chemistry, vol.71, pp.843-851.

[2] Draganova, Ts. (2005). Exploration of the Informability of Color Signs Used in the Recognition of Fusarium in Corn Seeds. Proceedings of Ruse University, pp.106-112. (in Bulgarian)

[3] Huang, S., Y. Ji, Y. Yang. (2013). Computer image recognition in detecting wool and cashmere fibers. International Conference on Education Technology and Management Science. Nanjing, China. Atlantis Press.

[4] Mihailova Y., K. Valcheva, R. Todorova. (2013). Detection of contaminants in sheep wool by automated vision inspection system. Student Conference on Technics, Technologies and Education SCTTE 2013, October 30-31 2013, Yambol, Bulgaria. (in Bulgarian)

[5] QuispeI, M., G. BenavidezII, R. SauriI, J. BengoecheaI, E. QuispeIII (2017). Development and preliminary validation of an automatic digital analysis system for animal fibre analysis. South African Journal of Animal Science, vol.47, No.6, pp.822-833.

[6] Sommerville, P. (2009). The objective measurement of wool fibre quality. Advances in Wool Technology, Woodhead Publishing Series in Textiles, pp.22-60.

[7] Su, Z., G. Yun Tian,C. Gao. (2006). A machine vision system for on-line removal of contaminants in wool. Mechatronics, vol.16, pp.243-247.

[8] Zhanga, L., A. Dehghanib, Z. Sua, T. Kingb, B. Greenwooda, M. Levesleyb. (2005). Real-time automated visual inspection system for contaminant removal from wool. Real-Time Imaging, vol.11, pp.257-269

[9] Zlatev, Z., J. Ilieva. (2013). Possibilities of application of additional devices to the interactive presentation tools for analysis of fabrics. International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, October 30-31 2013, Yambol, Bulgaria.

Контакти

Инж. Янка Михайлова

Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, e-mail: yanka82@mail.bg

Татjана Павлова

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технолошко-технички факултет Велес, ул. Димитар Влахов бб, 1400, Велес, Македонија, e-mail: tatjanapavlova15@yahoo.com

Мария Георгиева-Николова, докторант

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, e-mail: maria_bogomilova@аbv.bg