АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ И НОВ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ЕС, Снежана Б. Динева
2017-12-13 | T+ | T- |

Абстракт: Антимикробната резистентност (АМР) е сериозен здравен проблем. В света около 700 000 души умират годишно от устойчиви на антибиотично лечение инфекции.

Световната банка предупреждава, че до 2050 г. устойчивите на медикаментозно лечение инфекции могат да причинят икономически щети в световен мащаб, съпоставими с финансовата криза от 2008 г.

До 2050 г. АМР може да изпревари раковите заболявания и да бъде водеща причина за смърт сред населението.

Ключови думи:  Антимикробната резистентност (АМР), нов план за действие на ЕС 

 

Литература

  1. План за действие срещу нарастващите опасности от АМР, COM (2011) 748, November 15, 2011 http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/docs/communication_amr_2011_748_en.pdf)
  2. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1723_en.htm
  3. План за действие срещу АМР: Комисията оповестява 12 конкретни действия за следващите пет години. http://europa.eu/rapid/ press-release_IP-11-1359_bg.htm
  4. Антимикробна резистентност: С нов план за действие Комисията засилва борбата. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1762_bg.htm

Contacts:                          

Assoc. Prof. Snejana B. Dineva, PhD

Trakia University - Stara Zagora

Faculty of Techniques and Technology   

Address: Yambol 8602, "Gr. Ignatiev" str. №38, Bulgaria    http://tk.uni-sz.bg

e-mail: sbdineva@abv.bg