Уважаеми посетители на сайта, колеги, партньори, автори и читатели!

Добре дошли

в електронната страница на  ИНСТИТУТА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО!

Можете да се свържете с нас на iip2013y@gmai.com или iip@iip.bg

  • Излезе от печат БРОЙ 4 за 2019 г. на научно-приложно списание ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  • СВОБОДЕН ДОСТЪП

Резюме: В настоящата статия е показан един подход за създаване на универсален стенд по „Механика на флуидите” за изследване на линейни и местни хидравлични загуби, измерване на дебит, скоростен профил на флуидно течение. Приведени са и примерни резултати от изследвания доказващи вярност на методиката и нагледност на теоретични изводи ...


Резюме: При извършване на анализ на резултатите, чрез сравняване на реалните параметри, отчитащи състоянието на обществени сгради е необходима оценка на енергийните спестявания след изпълнение на енергоспестяващи мерки. Представен е комплексен сравнителен анализ, на методи за обработка на данни, въз основа на който се прави оценка на настъпилите ...


Резюме: Нанофибрилите се използват при функционалните и диетичните храни като носители на биологично активни вещества за потребителите. В зависимост от денатурираният белтък, се изисква поддържане на желаната температура да бъде с минимални отклонения, което не може да бъде постигнато с използване на по-често използвания двупозиционен метод ...


Резюме: При настъпване на воден стрес при краставиците се създават условия за изменения, свързани с цветовата повърхностна текстура по листата им. Търсенето на връзки между данни, получени от спектрални характеристики и такива от определяне на физиологични показатели на краставици е цел на настоящата работа. Установено е, че разделимостта ...


Резюме: В текстилния и модния дизайн едно от основните средства за оформяне на изделието е цветът. Съществуващите методики за приложение на цветове от елементи на носии не са напълно систематизирани. Отсъствието на такъв анализ би довело до увеличаване на грешките в измерването през прилагането на тези методи в практически цветови анализи ...