Introduction The site presented is brownfield land, The Old Cement Works, in Colne, Borough of Pendle, Lancashire, BB8 8HW, on the west side of Knotts Lane, grid reference SD, easting: 38852080 - northing: 43928970. Its total size is 0.3ha(0.75acres), and is vacant and mostly cement ground. (appendix 1) The site is adjacent to Knotts Lane in Colne and an estate road will lead directly from the Lane to all five houses and their garages. Colne is a town and civil parish six miles northeast of Burnley, 25 miles east of Preston, 25 miles north of Manchester, and 30 miles west of Leeds. The M65 linking it to Preston terminates at ...


Резюме: Иновациите са двигател на дългосрочен икономически растеж и структурни промени за икономически напредък. Пазарната реализация е крайната цел на една иновация – тази иновация да бъде възприета от пазара, което е мярка за нейната способност да удовлетворява неговите нужди и да повишава конкурентоспособността на фирмата. Софтуерната ...


Резюме: Познаването на елементите е от голямо значение за формиране на пътната композиция (линия, офсет и форма, цвят, посока, размер), от които се създават художествени принципи (целесъобразност, единство, мащаб, пропорционалност, равновесие, симетрия и асиметрия, контраст, сянка, равенство, разнообразие, повторение (ритъм), категоричен контраст). ...


Резюме: Съвременните изследвания в областта на управление на микроклимата в животновъдни сгради и складови помещения са свързани с повишаване нивото на автоматизация и намаляване разходите на енергия. В тази връзка в настоящата статия е представена разработена система за управление на микроклимата в складови помещения. Системата има възможност за разширение ...


Резюме: Kомпютърните системи с обработка на цифрови изображения и системите за обработка на спектрални характеристики намират широко приложение при анализа на хляб и хлебни изделия. С тях се постига добра точност при класификации по външни или вътрешни характеристики, а разходите за техническата реализация на системите работещи с тях са значително по-ниски ...