Резюме: Предмет на настоящата разработка е стилът на педагогическо общуване като феномен в образователната практика. Анализирани са неговата същност и разновидности в съвременната образователна реалност. Акцентирани са актуални предпоставки и мотиви на педагозите за избор на определен стил, тяхната значимост, резултати, рискове и деструктивни ефекти ...


The premises have previously been let to two tenants doing business on the premises, so they are covered by the 1954 Landlord and Tenant Act, Part II on Security of Tenure for Business, Professional and other Tenants. Tenant the First holds a 25-year lease let in 1994; it is 2 years away from expiry in 2019. Tenant the Second holds a 10-year lease let in 2009; it is likewise 2 years away from expiry in 2019. Full possession of the premises is not possible before 2019. In relation to both tenants, but especially the First who has not vacated, the court in Adams v Green [1978] 2 EGLR 46 held that it is no part of the policy of the 1954 Act to give security ...


Резюме: Мониторингът на параметрите на въздуха е важна задача за осигуряване на безопасността и здравето на хората. В настоящата работа е предложена компютърна система за измерване на температура, относителна влажност и газов състав на въздуха. Разработен е сензорен модул и микропроцесорна система за управлението му, предлагаща безжична ...


Абстракт: Личниот стил и епохата (или слободно можеме да ги наречеме двете страни на убавината) на сите времиња доведуваат до бројни прецизни форми кои наспроти големите разлики се органски толку блиски што можат да бидат разгледани како една форма: нејзината внатрешна резонанса конечно е само една доминантна резонанса. Овие два елемента ...


Резюме: Статията проследява развитието на пластичния стил в дамското горно облекло за десет годишен период. Изменението на силуетните форми, използваните декоративни и конструктивни линии, както и пластичните елементи участващи в композициите, имат съществено значение в разпределението и организирането на структурата на облеклото. Ключови ...