Етапът, на който сега се намира човечеството, в своята безпътица изисква, освен всичко друго, училището да стане една от централните институции на обществото... Ив.Марев Образованието е интегративно и многостранно понятие. Тълкуването му е разнопосочно, но всички автори акцентират неговата ...


   Списание ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО е официално научно-приложно издание на ИНСТИТУТА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Целта на редакционната колегия на списанието е то да достигне до възможно най-широк кръг автори, читатели и потребители. Нашият стремеж е списанието да бъде полезно и значимо не само за авторите, които публикуват в него, но и за специалисти ...


    Резюме: Банките са основно звено на банковата система с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирми и граждани, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни и други операции. По ...


   Неразумната финансова дисциплина на водещите в световен мащаб централни и търговски банки, използването на най-новите и „модерни” финансови инструменти на финансовите пазари, преструктурирането на световната икономика и налагането на „консуматорското общество”, ни направи свидетели на най-дълбоката икономическа криза до сега и първата световна депресия ...


Отчитайки голямото значение на механизацията за подобряване ефективността и конкурентоспособността на производството, в условията на единния европейски пазар въпросът за техническа осигуреност на земеделието придобива изключителна важност. В тази връзка е важно да се анализира равнището на механизация на отрасъла и да се очертаят основните проблеми и насоки ...