Съдържание на проекта и методология: Днес България е изправена пред множество предизвикателства, свързани с екологичните норми. Заради остарялата инфраструктура, неосъвременените практики в производството и редица други проблеми, страната ни има нужда да заимства ноу хау от по-напредналите в това отношение държави. Един от най-ефективните подходи ...


Децата!!! Какво са те за нас – възрастните? Децата са красота. Децата са нежност. Децата са невинност. Децата ни карат да се усмихваме. Децата ни умиляват. Децата са крехки, ...


„Често родителите се питат – дали постъпвам правилно, не допускам ли грешка, това ли е най-доброто решение, дали съм/сме добър/и родител/и. Категорично може да се твърди, че самият факт, че си задават подобни въпроси, вече е основание да считаме, че това са добрите родители – търсещи, загрижени, обичащи.” (Шивачева, 2014) Не ...


Езиковата просвета се налага от социалната същност на човека, от потребността му за общуване. Безразсъдно е да се насочваме само към държави и език с най-силна икономика и при политически промени. Глобалният съвременен електронен свят и живот изискват широка езикова грамотност, просвета и култура на подрастващите. Практическият опит, който се обобщава ...


За да определим необходимата мощност на трактора за обработване на определена площ изхождаме от следните зависимости: Теглителен коефициент на полезно действие на трактора където: ηТ е теглителният коефициент на полезно действие; PT – телителната ...