Резюме: Оценката на качеството на храните е ключов въпрос и загриженост за всички правителства. Правила и наблюдение на храните в хранителната верига са приети във всички страни. Няма съмнение, че храната е тясно свързана с човешкото здраве. Един от най-често срещаните замърсители са нитрати и нитрити, които имат положително не само отрицателно ...


Резюме: Работата в тази статия има за цел да се определи влиянието на добавените отпадъчни хранителни продукти върху спектралните характеристики на хлебни изделия. Анализирани са бисквити с добавена ябълкова пудра и кекс с прах от гроздови семки. Използват се три метода за редуциране на обема от данните на спектралните характеристики: латентни ...


Резюме: В статията е направен анализ на съществуващите решения за реализиране на програмируем логически контролер (PLC) с използване на хардуер с отворен код. Изтъкнати са техните предимства и недостатъци. Предложен е модел на такъв контролер. Избрано е програмно осигуряване за съставяне на управляващи програми от тип ладер диаграма. Разработени ...


Абстракт: Дизајн како процес може да преземе многу форми во зависност од предметот што се дизајнира и индивидуалецот или индивидуалците што учествуваат. Во контекстот на применета уметност, инженерство, архитектура и други креативни дејности, дизајн е и именка и глагол. Дизајн во неговиот глаголски контекст е процес на создавање и развивање ...


Abstract: The topically of the scientific publication nowadays is driven by the increasing influence of the innovations and intangible assets over the development of our world and the regions. The digital era of intangible knowledge had begun at the end of the XX-th century is complexed and extremely dynamic. The time and space here are being perceived as significant for the social and economic sphere. Obviously, intangible resources and assets are manifested like in the term of these two variations: Space and Time. They evolve as different types according to what they really are. According to Baumann (2001), these publicly-social relationships ...