Седалище и адрес на управление на ИНСТИТУТА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО е:

България

гр. София,жк „Красно село”, бл.192

Адрес на редакцията:

гр. София, жк „Красно село”, бл.192

За кореспонденция:

за информация, въпроси, заявки, статии, справки и коментари:

www.iip.bg

e-mail:  iip2013y@gmail.com;   iip@iip.bg      GSM: +359883343806

за реклама:

e-mail:   iip2013y@gmail.com;   iip@iip.bg     GSM: +359883343806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple jQuery Contact Form Without Page Refresh
Вашето съобщение е изпратено успешно. Благодарим Ви!

Име:


Е-поща:


Вашето съобщение: