АНАЛИЗ НА СЕНЗОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИРЕНЕ „КРЕМА“ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, Ира Танева, Мирослав Василев
2016-12-07 | T+ | T- |

Резюме: В доклада са представени резултати от анализ на данни от органолептична оценка на сирене в период на съхрнение. За обработката на резултатите е използвани методите „Анализ на съответствията“ и „Частична регресия на най-малките квадрати“. Анализирани са органолептичните данни при 1-ви, 15-ти и 30-ти ден от съхранението. Оценено е влиянието на периода на съхранение върху органолептичните показатели на изследвания млечен продукт. Оценена е възможността за прогнозиране на органолептичните показатели.

Ключови думи: Сирене „Крема“, Органолептична оценка, Анализ на съответствията, Частична регресия на най-малките квдрати

Фиг.1. Резултати за ден 1 от съхранението

5. Литература

[1] BNS 9205:1977/changed 3:1990 „Cheese Crema“ (status: canceled)

[2] Baltadjieva, M. (1993). Technology of dairy products. Sofia, Zemizdat.

[3] ElNashar, E. A., Z. Zlatev. (2016). Ancient Egyptian ornaments for the contemporary fashion. Innovation and entrepreneurship – Applied scientific journal, Vol.4, No.3, ISSN 1314-9253, pp.55-67.

[4] Gulzar, N., A. Sameen, M. Khan, N.Huma, M. Murtaza, S. Rafiq. (2015). Nutritional and functional properties of fruited cream cheese spread as influenced by hydrocolloids. Journal of Food and Nutrition Research, Vol.3, No.3, ISSN 2333-1240, pp.191-195.

[5] Mladenov, M., S. Penchev, M. Deyanov. (2015). Complex assessment of food products quality using analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol. 4, Iss. 12, ISSN: 2277-3754, pp.23-32.

[6] Panea, B., I. Casasús, M. Blanco, M. Joy. (2009). The use of correspondence analysis in the study of beef quality: a case study on Parda de Montaña breed. Spanish Journal of Agricultural Research, vol.7, No.4, ISSN: 1695-971-X, pp.876-885.

[7] Tasev, G., K. Krastev. (2011). Exploration of mathematical model for optimization of frequency of diagnosis of the elements of machines. Proceedings of The 11th International Conference, Reliability and statistics in transportation and communication, Latvia, ISBN 978-9984-818-34-4, pp.115-119.

[8] Zlatev, Z., I. Penchev, S. Ribarski, S. Baycheva. (2016). Analysis of sensory data of perishable boiledsmoked sausages. Innovation and entrepreneurship – Applied scientific journal, Vol.4, No.3, ISSN 1314-9253, pp.3-15.

[9] Zlatev, Z., M. Petev, A. Dimitrova, V. Simeonova, S. Dinev, J. Dineva. (2015). Analysis of methods and tools for evaluation the quality of yogurt. Journal of Innovation and entrepreneurship, year III, vol.1-2, ISSN 1314-9180, pp.41-57.

За контакти:

ас. д-р инж. Ира Танева - e-mail: ira_64@abv.bg

Факултет Техника и Технологии, Тракийски университет, Ямбол 8600 ул. Гр. Игнатиев 38,

ас. инж. Мирослав Василев - e-mail: miro8611@abv.bg

Факултет Техника и Технологии, Тракийски университет, Ямбол 8600 ул. Гр. Игнатиев 38,