ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОТЧЕТНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИСНИТЕ УСЛОВИЯ, гл.ас. д-р Николай Пенев, Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора
2013-09-26 | T+ | T- |

   Неразумната финансова дисциплина на водещите в световен мащаб централни и търговски банки, използването на най-новите и „модерни” финансови инструменти на финансовите пазари, преструктурирането на световната икономика и налагането на „консуматорското общество”, ни направи свидетели на най-дълбоката икономическа криза до сега и първата световна депресия за ХХІ век.

Литература:

1. Баташки, Г., В.Меразчиев, Д. Ималова. (2007) Банково счетоводство, Свищов, изд.”Ценов”.

2. Джонсън, Фр., Р. Джонсън. Банков мениджмънт. (1996) Варна, PRINCEPS.

3. Дурин, Ст. (2005) сп .”Счетоводител”, бр. 37, 2-8 октомври.

4. Манчев, Цв., Ив. Искров, и др. (1998) Пари, банки и паричната политика. С.

5. Младенов, М. (2005) Пари банки кредит. С., Princeps.

6. Морсман, Эдгар М. (2005) Управление кредитным портфелем. Commercial Loan Portfolio Management, М., Альпина Бизнес Букс.

7. Пасев, В. (1994) Лихвеният процент – основна категори на финансовия пазар. С.

8. Петров, Д., (2007) Банкова кредитна политика: формиране и развитие. Финанси.

9. Стоичкова, Ог. (2004) Банки и банкови системи. Благоевград, БОН.

Изтеглете пълния текст като PDF формат