КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ ПАРТНЬОРСКАТА ВРЪЗКА? Венцеслав Николов Несторов
2019-06-01 | T+ | T- |

Резюме: Днес хората смятат, че обществата, в които живеят отдавна са им отнели възможностите да се реализират. От една страна, това е така, но от друга – те сами следва да придобият способност за справяне със значими и критични проблеми за тях, за групата и за широката общественост. За целта е нужно да изградят реални и виртуални партньорски връзки – спонтанни или целеви. По този начин засегнатите от проблема и решителите му се свързват и заедно  творчески си сътрудничат при преодоляването им. Така увеличават моща и капацитета си нужни им за постигане на желания и търсен резултат,  които най-често е иновация на добре позната или създаване на нова стойност.

Ключови думи: криза, конфликт, проблем, партньорска връзка, общност, личност, засегнати, решители, желан и търсен резултат, иновация, нова стойност, социална

Литература

1. Галтунг, Й. (2005). Разрешаване на конфликти и двете плюс още нещо: Увод към работа с конфликти. С.

2. Тофлър, А. (1991). Третата вълна. С.

Контакти

Венцеслав Николов Несторов - e-mail: vencines@gmail.com