КАРАКТЕРИСТИКИ НА АНТИЧКИОТ МЕБЕЛ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО СКАНДИНАВСКИ МОДЕРНИЗАМ, Katerina Despot, Vaska Sandeva
2017-09-10 | T+ | T- |

Краток извадок: Навлегување длабоко во историјата на антиката, со што подоцна подобро ќе ги дознаеме причините и инспирациите кои тогашните мајстори ги црпеле. Проучување на архитектурата и мебелот кој се користел во тоа време, од што бил изработен, за кој специјално бил изработен и сл.  Анализа на  мебелот кој се користел во  античкиот период.

Спецификата на античкиот мебел има едно обележје кое остава еден печат за постоењето и животот во тој период, тие функционални предмети се уште можат да се видат  како дел од историјата како музејски експонати во ентериер. Карактеристики и стилски одлики на мебелот кој постоел  и концептот по кој се развивал, потребите и причините. Актуелноста на скандинавскиот модернизам неговата примена, и што го определува Скандинавскиот модернизам,кој има карактеристики и детали на примена на античкиот мебел, но сепак претставува еден модерен стил, кој е инспириран од природата и природните материјали, едноставноста кои пленуваат со една нота на чистина и јасност во изразот. Местото на потекло, природата, материјалите и најповеќе боите кои се користат во определбата на стилот.

Клучни зборови: мебел; концепт;форма, дизајн, историја, стил

Литература:

  1. Urlich, K.T., S.D. Eppinger. Product Desing and Development, fourth edition. Mc Graw-Hill.
  2. Tambini, M. (1999). The look of the century – Design icons of the 20th century. Dorling Kindersley, London.
  3. Sandeva, Vaska and Despot, Katerina. (2015). Composition of futurism in landscape architecture. 15th International Scientific Conference VSU 2015, 3 (3). pp. 23-28. ISSN 1314-071X.
  4. Ентериери – Вовед, Карла Ј. Нилсон и Дејвид А. Тејлор – Антика и боја во антиката – 379,381 стр; Скандинавски и дизајн од средината на 20 век – 443 стр.
  5. История на интериора и мебелите. Регина Райчева, София 1999 – Скандинавски дизаûн - 93 стр.
  6. Уметност сегашна, уметност мината. Дејвид Г. Вилкинс, Бернард Шулц, Кетрин М. Линдаф – Античка уметност – 33 стр.
  7. Despot, Katerina and Sandeva, Vaska. (2015). Movement and rhythm in indoor and outdoor space indoor. 15th International Scientific Conference VSU 2015, 3 (3). pp. 15-21. ISSN 1314-071X.

Contacts:

Prof. Dr. Katerina Despot - e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk

Prof. Dr. Vaska Sandeva - e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk

University Goce Delchev - Stip,

Department of Architecture and Design, Macedonia