ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

                                                                          www.iip.bg

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

НАУЧНО-ПРИЛОЖНО СПИСАНИЕ

♦ ГОДИНА  VII       ♦ БРОЙ 1,    2019

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 
 
3
ИКОНОМИКА
 
Здравка ДжандармоваПетър Димитров
     24
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
 
  36
ДИЗАЙН 
 
Двете страни на убавината во дизајнотВаска Сандева, Катерина Деспот
  49
  64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

СОФИЯ – SOFIA

2019