ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

                                                                          www.iip.bg

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

НАУЧНО-ПРИЛОЖНО СПИСАНИЕ

♦ ГОДИНА  VI       ♦ БРОЙ 3,    2018

СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНОМИКА

 

Planning and Development of The Old Cement WorksПетър Димитров, Здравка Джандармова

     120

Емпирично изследване на пазарната реализация на иновациите в софтуерната индустрия, Катерина Козлуджова

 126

ДИЗАЙН

 

Eкологични и естетически параметри от парковото изкуство като фактор за уличното озеленяване в градоветеКатерина Деспот, Васка Сандева

   154

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 

Разработване на система за управление на микроклимата в складово помещениеИскрен Николов

  166

Анализ на обектни области с хляб и плесен по цветови признаци и спектрални характеристикиТатяна Динева, Росица Йорданова, Даниела Рахнева, Пламена Иванова

  175

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОФИЯ – SOFIA

2018