ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

                                                                          www.iip.bg

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

НАУЧНО-ПРИЛОЖНО СПИСАНИЕ

♦ ГОДИНА  VI       ♦ БРОЙ 4,    2018

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 
 
Интелектуално възпитание, Иванка Шивачева-Пинеда
187
ИКОНОМИКА
 
A Study of the impact of the Landlord and Tenant Act 1954 in EnglandЗдравка ДжандармоваПетър Димитров
     218
ДИЗАЙН
 
   229
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
 
Откриване на странични примеси в овча вълна чрез техники за обработка на изображенияЯнка Михайлова, Татjана Павлова, Мария Георгиева-Николова
  240
Анализ на осветеността в компютърни залиТатjана Павлова, Геновева Милушева
  249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОФИЯ – SOFIA

2018