ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

                                                                          www.iip.bg

 

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

НАУЧНО-ПРИЛОЖНО СПИСАНИЕ

♦ ГОДИНА  VI       ♦ БРОЙ 1,    2018

СЪДЪРЖАНИЕ

ФИНАНСИ

 

  Кой е нарушител? Дайте им съвети! Петър Димитров, Здравка Джандармова

     3

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

   Приложение на техники за анализ на изображения при оценка на външни характеристики на яйца, Златин Златев, Мария Николова, Пламен Янев

   10

   Определяне времето за установяване процеса на изменение на цветови признаци и спектрални характеристики на сирене и кашкавал при съхранение, Мирослав Василев, Иван Бинев

    21

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  Екструдирането на зърнени суровини – съвременна технология за производство на зърнени храни, Иван Димов

  32

ИНФОРМАЦИОНЕН  ДИЗАЙН

  

  Изследване и взаимодействия при използване на семантичния кръг, Петя Бонева, Владимир Бонев, Оксана Закъркевич

  42

СОФИЯ – SOFIA

2018