Главен редактор: доц. д-р Иванка Шивачева - Тракийски университет - Стара Загора, България

Редакционна колегия:  проф. DSc Наталия Ткаченко - Национална академия по хранителни технологии - Одеса, Украйна

проф. DSc Предраг Дашич - Висше техническо училище по професионални науки - Тръстеник, Сърбия

проф. DSc Румяна Ценкова - Kobe University, Япония

проф. Dr. Geeta Mahale - University of Agricultural sciences - Dharwad, Индия

проф. д-р Васка Сандева - University  Goce Delchev – Stip, Македония

проф. д-р Гордана Колович - The College of Textile – Design, Technology and Management, Белград, Сърбия  

проф. д-р Елсайед А. Елнашар - Kafrelsheikh University, Египет

проф. д-р Kaтерина Деспот - University  Goce Delchev – Stip, Македония

проф. д-р Нина Котева - Институт по аграрна икономика - София, България

доц. д-р Здравка Джандармова - Тракийски университет - Стара Загора, България

доц. д-р Златин Златев - Тракийски университет - Стара Загора, България

доц. д-р Иван Лазаров - Тракийски университет - Стара Загора, България

доц. д-р Majlinda Fetaji - South East European University - Тетово, Македония

доц. д-р Николай Пенев - Тракийски университет - Стара Загора, България