Изисквания за публикуване

Списанието предоставя възможност за включване на различни по характер публикации: теоретични анализи; емпирични изследвания; разработки на подходи и методи, модели, политики и стратегии; проучвания с приложен характер; описание на иновативен опит и практики и други.

Изискванията за публикуване и публикационната етика са съобразени с тези на Elsevier's Publishing Ethics Resource Kit (https://www.elsevier.com/editors/perk) и COPE Code of Conduct (https://publicationethics.org/)

1. Научни изисквания за публикуване в списанието 

2. Етика на публикуване и избягване на злоупотреби

3. Технически изисквания