Резюме: В статията са очертани основните тенденции в развитието и икономическото състояние на земеделските производствени кооперации в условията на ОСП на ЕС. Резултатите от изследването показват, че земеделските кооперации не успяват икономически да реализират сравнителните си предимства като едри стопански структури пред останалите ...


Резюме: В статията са представени основните физико-химични характеристики на получени кисели млека с добавка на  пчелни продукти – мед и прашец. Резултатите са сравнени с тези на кисело мляко закупено от търговската мрежа. Направена е оценка на възможността за прогнозиране на физико-химични показатели на изследваните киселите млека, ...


Резюме: В доклада е направен анализ на алгоритми за получаване на цветове и форми от декоративни елементи на Египетски килими. Резултатите от приложението на разработените програмни средства са подходящи при  трансфер на знания, визуални форми от сферата на традиционните Египетски килими, пренесени в друга – съвременния текстил и използването ...


Апстракт: Се што е направено од некој материјал околу нас има површина, таа може да ја видиме со око или да ја осетиме со допир. Со гледање или со допир можеме да видиме дали површините се мазни, рапави, пријатни, непријатни, меки , тврди, влажни или суви. Кога играме со површините во ентериерот користиме дизајнерска фантазија која ...


Апстракт: Дизајнот на мебел, или самиот мебел иако е производ што го користи секој од нас, во денешно време постојат толку многу различни видови на материјали, форми, големини, функции кои еден конкретен дизајн ги содржи, што всушност претставува потешкотија за дизајнерите да придонесат со идеи што се нови, а притоа да ги задоволуват сите потреби ...