Днес отдаваме почит на онези скромни, но горди и твърди българи, които без умора, без жалене на сили и средства, без страх от затвора, студа, глада, смъртта, чужди на суетата, работиха неуморно, отдавайки живота си за свобода, независимост, своя писменост, език, единна вяра и независима църква на понятен роден език, училища и широка просветна дейност, култура, наука, отстояване ...